جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

HSE

  سیستم مدیریت HSE

  HSE مخفف سه کلمه بهداشت(health)،ایمنی(safety )و محیط زیست(environment) می باشد.

  HSE به ﻣﻔﮭﻮم ﻋﺎم آن ﺷﺎﻣﻞ سه ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ، اﯾﻤﻨﻲ و ﻣﺤﯿﻂ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﻠیه روﺷﮭﺎﯾﻲ اﺳﺖ که ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﻲ به اﻓﺮاد و ﻣﺎﻟﻲ به ﻣﻮاد و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ . در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﺷﯿﻨﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮچه ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷته اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ و اﻓﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ .


  این مطلب تا کنون 35 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 26 مرداد 1394
  منبع
  برچسب ها : ,
  HSE

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز دوشنبه 4 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر